Privacyverklaring

De vdk vriendenkring verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) na te leven en de nodige organisatorische en technische maatregelen te nemen.

1. Doeleinden van de gegevensverzameling

De vdk vriendenkring staat als feitelijke vereniging ten dienste van haar leden: personeelsleden en gepensioneerde personeelsleden van vdk bank nv en hun gezinsleden.

De door de vdk vriendenkring via haar website beschikbaar gestelde informatie is enkel bestemd voor de leden. De vdk vriendenkring registreert en bewaart enkel de persoonsgegevens die ze van haar leden ontvangt bij het aangaan van hun lidmaatschap (naam, adres en contactgegevens die het lid zelf invult op het specifieke inschrijvingsformulier in onze brochure of via deze website) en bij hun deelname aan activiteiten (naam, adres, contactgegevens, beeldmateriaal).

Deze gegevens worden gebruikt voor:

   • de ledenadministratie;
   • het bezorgen van uitnodigingen voor de activiteiten, het registreren van de deelname aan activiteiten en de verslaggeving over deze activiteiten;
   • het versturen van de elektronische nieuwsbrief;
   • het afsluiten van de vereiste verzekering in het kader van sportactiviteiten.

De persoonsgegevens zullen door de vdk vriendenkring niet worden verwerkt voor geautomatiseerde individuele besluitvorming.

2. Bewaring van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens en het persoonlijk beeldmateriaal worden opgeslagen in de beveiligde database van de vdk vriendenkring, bij haar webprovider Easyhost bvba (privacyverklaring).

De persoonsgegevens van de leden worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard; de gegevens en het beeldmateriaal m.b.t. de deelname aan activiteiten worden tot maximum 5 jaar na het plaatshebben van de activiteit bewaard.

3. Recht op toegang, inzage en verbetering

De vdk vriendenkring spant zich in om de verstrekte inlichtingen via de website zo actueel mogelijk te houden en om de persoonsgegevens met de nodige technische middelen en procedures te beschermen.

Elk lid heeft het recht om de verleende toestemming op de verwerking, geheel of gedeeltelijk in te trekken. Elk lid heeft tevens het recht op inzage, verbetering, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar en overdraagbaarheid van de meegedeelde persoonsgegevens (incl. beeldmateriaal).

Het uitoefenen van elk van deze rechten kan schriftelijk (vdk vriendenkring p/a Kerkstraat 8 bus 1 , 9070 Destelbergen) of via mail naar de webbeheerder.

Elk lid heeft tevens het recht om over de verwerking een klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit (commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Scroll to Top

Om u de beste surfervaring te geven, maakt deze website gebruik van cookies. (meer info)